INFORMACJA DLA RODZICÓW

 SZANOWNI PAŃSTWO

w dn. 25 marca 2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz
z uzasadnieniem.

Nowe regulacje prawne umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość , określając 
w sposób jednoznaczny obowiązek jego prowadzenia

w terminie od 25 marca do 10 kwietnia.

Informujemy, że szkoła przygotowuje się do bardziej kompleksowych rozwiązań zmierzających do usystematyzowania metod i narzędzi, z których będziemy korzystali
w pracy zdalnej z uczniami. Zależy nam na płynnym przepływie informacji kierowanych zarówno do uczniów, jak i do Państwa.

I nas, i uczniów, i rodziców ta nowa sytuacja zaskoczyła. Żadna ze szkół nie miała szans na wcześniejsze przygotowanie.

W kształceniu Waszych dzieci chcemy wykorzystać przede wszystkim zasoby   dziennika elektronicznego, jak również wszystkie dostępne drogi komunikacji.

Zależy nam na przygotowaniu kształcenia na odległość w sposób rozsądny, mając na uwadze przede wszystkim możliwości uczniów , ale także możliwości sprzętowe oraz „czasowe” rodziców.

Mamy jednak szczęście: nauczyciele stanęli na wysokości zadania, rodzice wykazują mnóstwo zrozumienia, mamy mądrych uczniów. I o takie właśnie współdziałanie chodzi- bardzo za nie wszystkim dziękujemy.

Bo pomoc zamiast krytykowania, zrozumienie zamiast komentowania - to ważna lekcja dla naszych dzieci. One patrzą na nas - i uczą się od nas. Oby to była dla nich dobra lekcja człowieczeństwa.

Chcemy wejść w nowy system, który ma na celu nie tylko zadawanie prac uczniom, ale również ich sprawdzanie i ocenianie - bez zbędnych opóźnień i problemów.

Prosimy o czas, cierpliwość i wyrozumiałość.

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

SSP w Wielgusie.