ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 1 czerwca 2020 br. będą organizowane konsultacje z nauczycielami dla uczniów zgodnie z poniższym harmonogramem:

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Na konsultacje uczniowie umawiają się indywidualnie z nauczycielami zajęć edukacyjnych. Przy umawianiu się na konsultacje obowiązuje harmonogram. Uczniowie nieumówieni nie będą wpuszczani do szkoły.

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem obowiązujących procedur oraz wytycznych GIS.

UWAGA! Każdy uczeń korzystający z konsultacji obligatoryjnie przynosi ze sobą oświadczenie wypełnione przez rodziców – bez zgody rodzica, uczeń nie będzie brał udziału w zajęciach

Oświadczenie (do pobrania ze strony lub w sekretariacie szkoły)

Oświadczenie TUTAJ

Uwaga

  • Uczniowie wchodzą do budynku – wejściem głównym (dzwonek do drzwi), obowiązuje zmiana obuwia.
  • Uczniowie przebywają w szkole tylko w czasie wyznaczonym na konsultacje z nauczycielem.
  • Nie przemieszczają się swobodnie po budynku szkoły. Po wejściu do szkoły, poddaniu się procedurze pomiaru temperatury niezwłocznie kierują się do szatni i wskazanej sali. Przed wejściem do Sali, w której odbywają się zajęcia, ponownie dezynfekują ręce.
  • Uczniowie nie gromadzą się przed szkołą przed i po konsultacjach.