Pomóżmy dzisiaj odchodzącym chwilom,

by jutro były warte wspomnień

 

We wtorek 18 czerwca odbyło się niezwykłe wydarzenie, jak do tej pory pierwsze i zapewne ostatnie. Żegnali się uczniowie dwóch roczników. Jedni – to pierwszy rocznik ósmoklasistów (klasa VIIIa i VIIIb), a drudzy – ostatni rocznik gimnazjalistów (klasa III gimnazjum). To wydarzenie zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście: Pan Burmistrz Miasta i Gminy Adam Bodzioch, Zastępca Burmistrza Pan Łukasz Maderak, ks. Dziekan Sławomir Sarek, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Zdunek, Pani Dyrektor Elżbieta Wojtasik, wychowawcy, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi, rodzice i młodsi koledzy. Uroczystości towarzyszyły chwile wzruszeń, zadumy, ale i uśmiechu. Było też wiele życzeń i wskazówek dla uczniów i od uczniów.
Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a wyróżniający się w różnych dziedzinach szkolnego życia – nagrody.

Na pożegnanie od wychowawców. Pamiętajcie, że:
„Sukces to nie przypadek. To ciężka praca, wytrwałość, nauka, analiza, poświęcenie,
a przede wszystkim miłość do tego co robisz.”