MŁODZI GŁOSUJĄ !

 

8 października 2019 roku w naszej szkole odbyły się Wybory do Parlamentu Młodzi głosują 2019. W ramach tego projektu przeprowadzono akcję informacyjną o zasadach i randze wyborów. Wykonano również gazetkę dotyczącą projektu i poprzez uczniów starano się dotrzeć do dorosłych o randze udziału w wyborach.

 

W wyborach mogli wziąć udział uczniowie z klas VI – VIII. 

Komisja Młodzieżowych Wyborów do Parlamentu:

  • Nicol Pluta
  • Julia Maderak
  • Aleksandra Styczeń
  • Katarzyna Nęga

Wyniki szkolnych wyborów przedstawiają się następująco:

- osób uprawnionych do głosowania: 69
- głosów oddanych: 66
- głosów ważnych: 65
- głosów nieważnych: 1
- frekwencja wyniosła: 96%

Oto wyniki z naszej szkoły: 

Lp. Nazwa Komitetu Wyborczego Liczba oddanych głosów
1. KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 0
2. KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ                        50
3. KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2
4. KW KONFEDERACJAWOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 7
5. KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 5
6. KW WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 1
7. KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA - MARCA 0

 

Analiza ogólnopolskich wyników
wyborów młodzieżowych

Młodzieżowe wybory odbyły się w szkołach w całej w Polsce w ostatnim tygodniu przed wyborami powszechnymi. W akcji wzięło udział ponad 900 szkół, do końca piątku 11 października, wyniki szkolnych wyborów przesłali uczniowie z 760 placówek.

W szkolnych wyborach brali udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie szóstych, siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej. W sumie w 760 szkołach uprawnionych do głosowania było 211 315 uczniów, zagłosowało 126 921 uczniów – frekwencja wyniosła 60%.

Zwycięzcą wyborów zostało Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 25% głosów młodzieży, na kolejnych miejscach, zdobywając niewiele mniej głosów, uplasował się Sojusz Lewicy Demokratycznej - 23%, Koalicja Obywatelska - 22% oraz Konfederacja - 21%. Jest to pierwsza od wielu lat edycja programu, w której wyniki czterech sił politycznych są tak wyrównane i to jest najważniejszym wnioskiem z tych wyborów – młodzi ludzie podzieleni są według poglądów politycznych na cztery niemal równe grupy. Nie było w tych wyborach partii, komitetu ani kandydata, który przyciągnąłby do siebie większość młodych ludzi.
                                                                                   (Komentarz dr Jędrzeja Witkowskiego z Centrum Edukacji Obywatelskiej)

Koordynatorzy akcji dziękują uczniom naszej szkoły za pokazanie dorosłym, jak powinna wyglądać frekwencja na wyborach.