Świetlica środowiskowa!!!

W ramach projektu – Świetlica środowiskowa w szkole przyjmuje
Radca Prawny - Beata Smagłowska tel. 500 616 522
Każdy poniedziałek godz. 15.00 -16.00

 

Radca prawny udziela porad w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, w szczególności w sprawach o zapłatę, odwołanie umów darowizny, zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie nieruchomości, naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności, stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i testamentu, dział spadku, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, podział majątku wspólnego małżonków, rozwody, separacje, sprawy alimentacyjne, uregulowanie kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej. Radca udziela porad również z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń np.w sprawach o znęcanie, niealimentację wypadki komunikacyjne, jazdę w stanie nietrzeźwości, kradzieże, rozboje, przywłaszczenia, oszustwa, pobicia, bójki, uszkodzenia ciała, zniewagi, zniesławienia, wykroczenia drogowe.

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe.