ZASADY e - nauczania

 
Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie informuje, że od poniedziałku 26.10.2020 r. uczniowie klas 4-8 rozpoczynają naukę w formie zdalnej.

Nauczyciele będą prowadzili zajęcia z wykorzystaniem platformy https://meet.google.com/ oraz poprzez dziennik elektroniczny. Wszyscy uczniowie klas IV – VIII zostali przeszkoleni, w jaki sposób zalogować się na zajęcia. Bardzo proszę o sprawdzenie, czy uczniowie mogą się zalogować bez problemów. Jeśli będą trudności, proszę w poniedziałek poinformować wychowawcę klasy.
Pracujemy zgodnie z planem lekcji od godz. 8.00 (oprócz poniedziałku 26.10.20 r. – rozpoczynamy o godz. 10.00). Obecność będzie sprawdzana na każdych zajęciach.
O wszelkich zmianach będziecie Państwowo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej szkoły lub dziennika elektronicznego.

 • Linki do zajęć będą przekazywane uczniom poprzez dziennik elektroniczny.