Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW


11 maja przedszkolaki z grup ,,Motylki” i ,,Biedronki” udały się do Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

Dzieci w trakcie spotkania zwiedziły budynek, zobaczyły stanowisko, w którym odbiera się zgłoszenia o pożarach i wypadkach. Poznały wyposażenie wozów strażackich, a także aparaturę i sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratunkowych. Dzieci miały okazję usiąść w wozie strażackim i łodzi ratunkowej. Z wielkim zainteresowaniem słuchały jak trudna i odpowiedzialna jest praca strażaka, która nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy w czasie wypadków czy powodzi. Wielką atrakcją był przygotowany przez strażaków mini tor przeszkód, w którym chętne dzieci mogły spróbować lania wody wężem strażackim.

To była bardzo ciekawa i ważna lekcja. Przedszkolaki swoją wdzięczność wyraziły poprzez wręczenie strażakom pamiątkowego serduszka.