KONIEC SEMESTRU ZIMOWEGO

Z APLIKACJĄ INSTALING

 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klasy V, VIIB i VIII brali udział w innowacji pedagogicznej pn. 3XZ (Zakuć, Zdać, Zapomnieć) – to nie dla nas. Angielski z programem Insta.Ling.


?Uczniowie doskonalą znajomość słownictwa i jest to dla nich zadanie obowiązkowe, za które otrzymują ocenę na koniec każdego miesiąca. Ocenie podlega systematyczność. W ten sposób nawet osoby o nieco mniejszych zdolnościach językowych mogą otrzymać najlepsze oceny za wytrwałość.
? Od początku wdrażania program Insta.Ling pozwala nauczycielowi na obiektywną ocenę systematyczności pracy ucznia w domu (szczególnie przydatne w dobie pandemii i nauczania zdalnego).
? W I semestrze dyplomy za imponujące wyniki z programem Insta.Ling otrzymało 11 uczniów. To uczniowie, którzy nie opuścili ani jednego dnia sesji.
• Klasa VIII – 5 uczniów
• Klasa VIIB – 3 uczniów
• Klasa V – 3 uczniów
? Dyplomy i drobne upominki czekają na powrót uczniów do szkoły.
?W styczniu dobiegła końca XV edycja Programu Insta.ling. Od nowego semestru – nauczyciel wraz z uczniami - przystępuje do kolejnej, XVI już edycji programu. Warto nadmienić, że tym razem patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
GRATULUJEMY NAJWYTRWALSZYM!!! ???