WIELKI SUKCES CZWARTOKLASISTKI - JULII BĘBEN!!!


Praca plastyczna uczennicy klasy IV - Julii Bęben, zyskała uznanie wielu komisji konkursowych poszczególnych szczebli, dziewczynka zdobyła:

*** I miejsce w powiecie w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, organizowanym przez Placówkę Terenową KRUS w Kazimierzy Wielkiej;
*** III miejsce w województwie w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, organizowanym przez Oddział Regionalny KRUS w Kielcach;

*** Wyróżnienie na szczeblu krajowym, Centralnej Komisji Konkursowej XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”; Centralne Biuro Prewencji KRUS w Warszawie.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań, związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, zapobieganie wypadkom w czasie prac w gospodarstwie rolnym, oraz rolniczym chorobom zawodowym.

W wyżej wymienionym konkursie wzięło udział 1827 uczniów ze 193 szkół podstawowych z całej Polski.

Gratulujemy Julii, tak wysokich osiągnięć, wspaniałych nagród i życzymy kolejnych sukcesów …