WARSZTATY EDUKACYJNE

 

W czwartek 07 października 2021 w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie odbyły się warsztaty edukacyjne na temat: „Śmieci segreguję – planetę ratuję”, dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi oraz recyklingu. W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie klasy IVA oraz IVB naszej szkoły.

Podczas zajęć zostały szczegółowo omówione zasady segregowania odpadów, a zdobytą wiedzę można było wykorzystać w praktyce, podczas wspólnego segregowania. W trakcie warsztatów odbył się również konkurs polegający na samodzielnym posegregowaniu odpadów, wcześniej przygotowanych przez prowadzącego. Mistrzami Segregacji zostały uczennice Michalina Skopowska oraz Karina Idzik. Ważnym elementem warsztatów było również zwiedzanie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, podczas którego uczniowie mogli sami zobaczyć, jak wygląda proces postępowania z odpadami komunalnymi. Podsumowanie zajęć odbyło się przy przyzakładowej ścieżce edukacyjnej. Na koniec było pamiątkowe zdjęcie, a wszyscy uczestnicy w ramach podziękowania otrzymali dyplomy oraz projektowe materiały edukacyjne.