NA CHWILĘ PRZED EGZAMINEM

 

Jak uatrakcyjnić ostatnie dni nauki tuż przed egzaminem, by nie były żmudnym wkuwaniem? Odpowiedzią może być GAMIFIKACJA, czyli stosowanie gier w nauczaniu.

19 maja uczniowie klas VIII podczas lekcji języka angielskiego wzięli udział w grze plenerowej pt.: „QR code challenge”
Wyzwanie polegało na odnalezieniu ukrytych kart z kodami QR, pod którymi zostały zaszyfrowane zadania. Każde poprawnie wykonane zadanie kończyło się otrzymaniem jednej literki hasła (hasło 8-literowe, dość kłopotliwe do zrozumienia 😜😜). Końcowy efekt to przedstawienie uzyskanego hasła nauczycielowi, który z kolei udostępniał ostatni QR kod, po rozszyfrowaniu którego wszystko stawało się już jasne i zrozumiałe. Gra była ukończona 😁😃

Uczniowie wykonując zakodowane zadania ćwiczyli wszystkie sprawności językowe, z którymi zmierzą się na egzaminie ósmoklasisty tj. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych.

Dzięki takiej realizacji lekcji młodzież mogła pobudzić wyobraźnię, odnaleźć w sobie lidera lub po prostu dobrze się bawić ucząc się nowych rzeczy. Zadania były różnorodne, ale wszystkie zakładały wykorzystanie języka angielskiego.

… ale najlepsze zakończenie zabawy to słowa uczniów: „...Prosimy częściej takie lekcje”

I o to w tym wszystkim chodziło 👌👌👌