Kart w kalendarzu było niemało
Codziennie jedną odmierzał czas
I cóż powiecie, ot! Przeleciało
8 lat minęło jak z bicza trzasł

POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW


22 czerwca 2022 roku w naszej szkole miała miejsce uroczystość pożegnania klas VIII. Uczestniczyli w niej uczniowie klas VIII A i B, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. Swoją obecnością zaszczycili nas Szanowni Goście: p. Burmistrz Adam Bodzioch wraz z zastępcą p. Łukaszem Maderakiem i ks. Dziekan Sławomir Sarek.

Ostatni raz Ósmoklasiści przyszli do szkoły, aby ją pożegnać i wszystkich tych, którzy pracowali z nimi i nad nimi. Tych, którzy zabiegali o to, by wyrośli z nich ludzie mądrzy, odpowiedzialni, umiejący oferować swoje serce innym. Dawno i niedawno - 8 lat temu- przekroczyli próg szkoły. Pełni lęku, nadziei rozpoczęli naukę w pierwszej klasie. Pasowano ich na uczniów - przez osiem lat pracowali pod okiem nauczycieli. W tym czasie walczyli o dobre stopnie. Starali się, by ich klasa była najlepsza.

Spędzili w tych murach razem 8 lat. Tu przeżywali radości sukcesów i gorycz porażek. Tu znaleźli przyjaciół i wspólnie poznawali otaczający świat. Każdy z nich pozostawi w tej szkole cząstkę siebie.

Teraz serca ósmoklasistów przepełnia nie tylko radość otrzymanego świadectwa ukończenia szkoły , ale także smutek z powodu rozstania z tym wszystkim, co stanowiło istotę uczniowskiego życia.

Życzymy im wszystkiego co najlepsze, a na nich czeka już …… nowa szkoła…..