WYCIECZKA REGIONALNA DO WIŚLICY

 

Dnia 27.09.2022r. uczniowie kl. Va, Vb i VI uczestniczyli w wycieczce regionalnej do Wiślicy. Wiślica, jako jedna z niewielu miejscowości w Polsce objęta jest całkowitą ochroną konserwatorską. To atrakcyjne turystycznie miejsce, wyróżnione prestiżowym tytułem Pomnika Historii.

Dzięki modernizacji Muzeum Archeologicznego w Wiślicy mogliśmy, korzystając z trasy podziemnej, zwiedzić najcenniejsze zabytki architektury i sztuki romańskiej oraz obejrzeć interaktywne widowisko na temat najdawniejszych dziejów Wiślicy. Następnie poznaliśmy historię najokazalszych, gotyckich zabytków :

- Bazyliki kolegiackiej p.w. Najświętszej Marii Panny. Budowla została wzniesiona z fundacji Kazimierza Wielkiego ok. 1350 r., w miejscu dwóch poprzednich kościołów romańskich. We wnętrzu bazyliki znajduje się kamienna płaskorzeźba Matki Bożej Łokietkowej wykonana w latach 1280 – 1300. Przed figurą miał się modlić Władysław Łokietek, w czasie rozbicia dzielnicowego, prosząc o zjednoczenie kraju;

- Domu Długosza, gotyckiej kamienicy ufundowanej przez Jana Długosza w 1460 r. Budynek wzniesiono dla 12 kanoników i 12 wikariuszy czyniących posługę w ówczesnej kolegiacie. Swoją funkcję spełnia po dziś dzień – jest plebanią. Zachował się w budynku dębowy strop kasetonowy, gotyckie portale, XV – wieczne polichromie oraz modrzewiowy strop belkowy;

- Dzwonnicy, ufundowanej w 1460 roku przez Jana Długosza, a uszkodzonej w czasie I wojny światowej, dziś odrestaurowanej.

Później udaliśmy się do wczesnośredniowiecznej osady - Grodziska na Łąkach, gdzie zobaczyliśmy zarys obwarowań, z unikatowym suchym murem. Na grodzisko składały się chaty półziemiankowe, obiekty gospodarcze, studnia. Całość pełniła funkcje militarne, chroniąc osadę miejską oraz przeprawy przez rzekę Nidę.

Wracając z grodziska zatrzymaliśmy się na tzw. Psiej Górce, miejscu gdzie w 1389 r. zapadł głośny wyrok w sprawie Gniewosza z Dalewic, który publicznie oskarżył królową Jadwigę, o to, że miała być niewierna swojemu mężowi – Władysławowi Jagielle. Sąd nakazał, aby Gniewosz owe oszczerstwa publicznie odszczekał. Więc zgodnie z wyrokiem, wszedł on na stojącą drewnianą ławę, głośno oznajmił iż „zełgałem, jako pies", a następnie trzy razy zaszczekał. Wyrok był związany staropolskim wyrażeniem „łże jak pies”, czyli porównaniem obmowy ludzkiej z wartością psiego szczekania. Historia tego miejsca, na pewno stanie się dla nas przestrogą przed niewłaściwym zachowaniem wobec innych.

Następnie pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły, a Wiślicę i jej cenne zabytki oraz piękne miejsca będziemy stale odwiedzać.