WIZYTA W BIBLIOTECE

W KAZIMIERZY WIELKIEJ

 

Dnia 25 października 2022 r., uczniowie klas starszych uczestniczyli w spotkaniu regionalnym na temat historii miasta Kazimierzy Wielkiej oraz Rodu Łubieńskich i cukrowni „Łubna”, które odbyło się w Miejsko – Gminnej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kazimierzy Wielkiej.

W czasie prelekcji, młodzież mogła dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach związanych z powstaniem osady, a później miasta Kazimierzy Wielkiej, poznać jego herb i legendę. W dalszej części spotkania, uczniowie zapoznali się z historią Rodu Łubieńskich, którzy przyczynili się do rozbudowy miasta i byli założycielami cukrowni „Łubna”. Poszczególni członkowie rodu nie tylko zasłużyli się dla rozwoju regionu, ale również całego kraju, aktywnie działając na polu gospodarczym, politycznym i społecznym.

Następnie obejrzeliśmy filmy dokumentalne o mieście z czasów PRL – u. Porównaliśmy wygląd dawnej Kazimierzy i życie jej mieszkańców z obecnym otoczeniem. Na koniec odbyliśmy jesienny spacer po parku, podziwiając unikatowe gatunki drzew oraz zabytki – symbole Kazimierzy Wielkiej, które są w bliskim położeniu, tj. Pałac Lacon – dawną siedziba prezesa Związku Cukrowni Królestwa Polskiego, główny budynek byłej cukrowni „ Łubna”, Basztę - obecnie mieści się tu Muzeum Ziemi Kazimierskiej, Dworek Niedzieli - kiedyś należał do Łubieńskich, mieszkał w nim dyrektor cukrowni, dwór Łubieńskich przy parku.

Na koniec w doskonałych humorach, pełni wiedzy o naszym pięknym regionie, wróciliśmy do szkoły.