ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

 

Największym darem, jaki można dać dziecku jest zdrowie. Dzięki niemu może ono rosnąć i rozwijać się, być twórcze, niezależne i cieszyć się życiem. Podczas nauki w szkole uczniowie powinni zdobyć wiadomości i posiąść umiejętności, które pozwolą zrozumieć, jak ważne jest zdrowie i jego poszanowanie. W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, a przede wszystkim z konieczności wdrażania kompleksowych działań profilaktycznych nasze gimnazjum przystąpiło do realizacji programu Głównego Inspektoratu Sanitarnego „Znajdź właściwe rozwiązanie”. To program skorelowany ze Szkolnym Programem Profilaktyki zarówno pod kątem potrzeb uczniów, jak i rodziców.

Program profilaktyki palenia tytoniu “Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. Niekiedy młodzi ludzie najpierw palą okazjonalnie, a potem czynią to w regularnych odstępach czasu, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny.

Zajęcia, w ramach programu, dotyczą nie tylko szkodliwości palenia tytoniu, ale również dają przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach. Poruszone są tematy dotyczące asertywności, komunikacji międzyludzkiej, akceptacji siebie i pozytywnego myślenia. Przewidziane są zajęcia w grupach, warsztatowe i wiele innych.

Szkolnym koordynatorem programu jest Barbara Bator