ZBIERAJ - WYGRYWAJ

 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie na zbiórkę zużytych baterii „Zbieraj – Wygrywaj”, który został zorganizowany przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.
Celem konkursu było:
• Uświadomienie dzieci i młodzieży o konieczności selektywnej zbiórki baterii;


• Ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów zmieszanych;
• Wzrost świadomości dotyczącej odzysku odpadów niebezpiecznych;
• Poprawa stanu środowiska naturalnego.

W czasie trwania akcji uczniowie naszej szkoły zebrali 316 kg zużytych baterii. Na szczególne wyróżnienie zasługuje klasa 7, która uplasowała się na 5 miejscu na 40 szkół i przedszkoli zgłoszonych do konkursu.
GRATULUJEMY!!!

W dalszym ciągu zachęcamy do zbiórki zużytych baterii, pamiętając że są to odpady niebezpieczne! Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii różnego typu znajduje się:
• 270 kg dwutlenku manganu
• 210 kg żelaza
• 160 kg cynku
• 60 kg grafitu
• 35 kg chlorku amonu
• 20 kg miedzi
• 10 kg wodorotlenku potasu
• a także po kilka kilogramów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia, pierwiastków: rtęci (tlenku rtęci), niklu, litu, kadmu i ołowiu.
Te ostatnie mają szczególnie silne działanie toksyczne dla organizmów żywych. W przypadku dostania się ich do organizmu, wraz ze skażoną wodą lub żywnością, mogą doprowadzać do ciężkich i przewlekłych chorób oraz zmian nowotworowych.

Od nas zależy, czy zużyte w naszych domach baterie, nie staną się źródłem naszych chorób.