"PODARUJ WIERSZ"


Uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Podaruj wiersz” prowadzonej przez Fundację im. Zbigniewa Herberta oraz Bibliotekę Narodową w Warszawie.
Akcja polega na odręcznym przepisaniu wybranego przez siebie wiersza, by móc podarować go bliskiej osobie

ale również koleżance koledze, nauczycielowi czy wybranej instytucji np. szkole, przedszkolom, domom pomocy społecznej itp. Celem akcji jest głównie podarowanie wiersza a przy tej okazji dzielenie się uśmiechem i życzliwością.