AKCJA MEN "RAZEM NA ŚWIĘTA"


Nasza szkoła bierze udział rokrocznie w akcji organizowanej przez MEN „Razem na Święta”. Celem inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Działania realizowane (w ramach szkolnego koła wolontariatu) są szczególnie wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy wiele osób czeka na pomoc i wsparcie.