Z OSTATNIEJ CHWILI !!!
TAKA INFORMACJA DZIŚ DO NAS DOTARŁA !!!


🔹 Z przyjemnością informujemy, że NASZA SZKOŁA została zgłoszona przez uczniów i ich rodziców do nagrody SZKOŁA ROKU w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym, który w województwie świętokrzyskim jest prowadzony przez „Echo Dnia”.

🔹 Ponadto nominację do tytułu NAUCZYCIEL ROKU otrzymała Pani BARBARA BATOR.

🔹 Już sama nominacja nauczyciela i placówki edukacyjnej do nagrody w plebiscycie jest wyróżnieniem i powodem do dumy. Dlatego - już dziś - pragniemy Państwu serdecznie podziękować za ogromne wyróżnienie i nobilitację.

🔹 Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się już we wtorek, 25 października. Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.echodnia.eu/swietokrzyskie/nauczyciel