SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. ks. ANDRZEJA BIERNACKIEGO
w WIELGUSIE

Logo v1

Facebook Logo (2019).png

OBLICZA DIALOGU - NOWE WYZWANIA


Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do realizacji rocznego projektu Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - „Oblicza Dialogu” oraz związanego z nim programu edukacyjnego “Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”.

Hasło przyświecające tegorocznej edycji to: Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii.
Najważniejszymi założeniami edukacyjnym projektu są:

  • promocja wśród ludzi młodych działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie w imię tolerancji i poszanowania ludzkiej godności,
  • podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, takich jak: budownictwo sakralne, paralela obrazu stwórcy w różnych religiach, poszukiwanie absolutu, celebracja świąt w różnych kulturach i religiach,
  • poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych jako droga do akceptacji odmienności.

Ze względu na kontekst kulturowy projekt "Oblicza dialogu" wraz z programem edukacyjnym "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" wymagają skupienia jak największej liczby instytucji oświaty, nauki i kultury wokół idei, jaką jest edukowanie społeczeństw, zwłaszcza młodego pokolenia, w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji z powodów kulturowych czy wyznaniowych. Projekt cykliczny adresowany jest do uczniów, zwłaszcza szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, i pomyślany jako wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze.

Wszystkie realizowane przez nas - w ramach programu - przedsięwzięcia, zogniskowane wokół tematu głównego czyli roli świętych ksiąg w kulturze i religii, opisane zostaną na specjalnie to tego celu stworzonej stronie internetowej www.wielgusik.obliczadialogu.pl. 

Szkolnymi koordynatorkami projektu są: Barbara Bator i Bernadeta Wiśniewska.

W roku szkolnym 2016/2017 ponownie bierzemy udział w projekcie. Tegoroczne hasło to: "W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata". Nasze działania TUTAJ

Rok szkolny 2017/2018 to już trzeci z kolei nasz udział w projekcie. Ogólny drogowskaz do podejmowanych działań to: "W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze"   TUTAJ

 

rodo removebg previewadeklaracja dostępności

zamow1